METEOalarm.eu Vädervarningar: Södra Lapplandsfjällen

 Giltig från 22.02.2019 10:35 CET till 27.02.2019 10:35 CET
Vind  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: Fredag eftermiddag ökande sydvästlig vind som vrider till väst. På kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind, 15-20 m/s. I kombination med regn eller snöblandat regn. Under lördag ytterligare ökande vind på kalfjället, 18-23 m/s. english: No English description available 
 Giltig från 21.02.2019 15:45 CET till 26.02.2019 15:45 CET
Snö/Is  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: Tidigt fredag eftermiddag risk för ishalka i samband med underkylt regn på kallt underlag. english: No English description available 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu